วิธีส่ง viewlog กรณีมีปัญหาการใช้งาน

แก้ไขล่าสุด : Mar 27, 2017


 

 

วิธีส่ง viewlog กรณีมีปัญหาการใช้งาน

 

1. เข้าหน้าโปรแกรม BullVPN Client  จากนั้นกด "View Log" 

20170327nyfnklmwnqls77jd 

 

2. กด "Copy Log"  จากนั้น คลิกขวาและกด "Past" ในช่องแชททีมงานได้เลยครับ 

20170327m874v38mrhuqgdc3 

 

 

 

 
bankofshadow

"Internet Freedom for Everyone"

Copyright © 2014 - 2019Persec Co., Ltd. 49/181 หมู่ 2 ตำบล บ้านปึก อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20130 ประเทศไทย