DOWNLOAD

Download Bull VPN Client

 

Step 1

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BullVPN Client

1. ดับเบิ้ลคลิ๊กโปรแกรม BullVPN Client อย่างในรูป

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BullVPN Client ขั้นตอนที่ 1

2. คลิ๊ก ปุ่ม "Next"

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BullVPN Client ขั้นตอนที่ 2

3. คลิ๊ก ปุ่ม "Install"

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BullVPN Client ขั้นตอนที่ 3

4. จากนั้นกด "Finish"

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BullVPN Client ขั้นตอนที่ 4

Step 2

ขั้นตอนใช้งานโปรแกรม BullVPN Client

Login โดยใส่ Username + Password ที่ได้สมัครกับทาง BullVPN

* สำหรับคนที่ยังไม่มี Username ในการเข้าโปรแกรม สมัครได้ทีนี้ Register BullVPN

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BullVPN Client ขั้นตอนที่ 5

หน้าจอหลักเลือก Server จากนั้นกด Connect

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BullVPN Client ขั้นตอนที่ 6

รูปเมื่อเชื่อมต่อโปรแกรม BullVPN Client สำเร็จ

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BullVPN Client ขั้นตอนที่ 7


วิธีเปลี่ยน Server
 
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BullVPN Client ขั้นตอนที่ 8
วิธีเปลี่ยน Port

* แนะนำ Port UDP เป็นหลักแต่ถ้าเล่นจาก หอพัก ที่ทำงาน ถ้าต่อ UDP ไม่ติดให้ย้ายไป Port TCP 443 แทน

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BullVPN Client ขั้นตอนที่ 9

วิธีการดู Log 

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BullVPN Client ขั้นตอนที่ 10

วิธีการตั้งค่าโปรแกรม
 
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BullVPN Client ขั้นตอนที่ 11

ขั้นตอนการ Set SSH
 
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BullVPN Client ขั้นตอนที่ 12
หน้า information
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BullVPN Client ขั้นตอนที่ 13

วิธี Logout โปรแกรม
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BullVPN Client ขั้นตอนที่ 14

สำหรับ Port TCP กับ UDP มีความแตกต่างกันอย่างไร

UDP : แนะนำให้ต่อ Port UDP ก่อนต่อแบบ TCP เพราะ Port UDP มีความเร็วรับ-ส่งข้อมูลสูงกว่า TCP แต่บางสถานที่ไม่สามารถต่อ Port UDP ได้

TCP : มีความแม่นยำในการส่งข้อมูลสูงกว่า UDP และสามารถทะลุบล็อกสถานที่ถูกบล็อกได้เช่นหอพักหมาลัยที่ทำงาน แต่จะมีความเร็วที่ช้ากว่า UDP


การเชื่อมต่อบริการของเรา BullVPN ทำให้การรับ-ส่งข้อมูลของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยการเข้ารหัสของข้อมูลด้วยบริการ VPN สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราใดๆ ทั้งสินและยังปรับเน็ตให้ดีขึ้นอีกด้วยครับผม

 

Copyright © 2014 - 2017Persec Co., Ltd. 49/181 หมู่ 2 ตำบล บ้านปึก อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20130 ประเทศไทย